​Efterisolering

I gennem de seneste år har vi set stigende energipriser og stigende afgifter på energi. Og med stadig flere mennesker om jordens ressourcer forventer de fleste, at denne udvikling vil fortsætte.

Derfor er kravene til isolering og dermed lavere energiforbrug til såvel nye boliger, som ved ombygning strammet fra lovgivernes side.

Går du med tanker om at modernisere, renovere eller ombygge din bolig - f.eks. ved lægning af nyt tag - er det derfor en god idé at inkludere energibesparende foranstaltninger – f.eks. ekstra isolering af lofter, da dette er væsentligt billigere når man alligevel er i gang p.g.a. lettere adgang til de bygningsdele, der ønskes efterisoleret.

Ofte vil der være god økonomi og ikke mindst øget komfort ved at gennemgå sin bolig og foretage energi forbedrende foranstaltninger. Drømmehus.nu (Bjælkehus.nu) er autoriseret energivejleder.

Se mere på www.energivejlederen.dk 

Boliggennemgang

For 950 kr. incl. moms (på Sjælland) foretager vi en gennemgang af din bolig og foreslår energiforbedrende tiltag med anvisning af besparelser. Såfremt du efterfølgende vælger os til at udføre energirenoveringen refunderer vi de 950 kr.

Mulige energiforbedrende tiltag:

- Efterisolering og tætning af lofter, facader/vægge og gulve/terrændæk samt tætninger ved døre/vinduer og evt. udskiftning af disse.

- Udskiftning af energikilde (f.eks. gasfyr/oliefyr) til nyt eller evt. varmepumpe/varmeveksler/varme-genindvindings anlæg, herunder jordvarme.
- Solceller på taget

Kontakt os på allerede i dag på tlf. 27 11 97 40 for en nærmere drøftelse af mulighederne for at spare penge på dit energiforbrug !

HVEM ER VI?

​Fritidshus.nu ApS

CVR: 25611152

KONTAKT OS

​Telefon: 27 11 97 40

E-mail: info@bjaelkehus.nu

FIND VEJ

​Kongebakken 24, 2 th

4000 Roskilde